KRZYWDZENIE DZIECI
 Większość rodziców spodziewałaby się tu pewnie tematu przemoc wobec dziecka, bo taki termin często słyszymy i kojarzymy go z przemocą fizyczną, psychiczną i z wykorzystywaniem seksualnym.
Krzywdzenie dzieci zaś to każde działanie ludzi i aktów prawnych, które powodują, że dziecko doznaje krzywdy.

A rodzajów krzywdzenia mamy 4 , nie 3:
Fizycznym krzywdzeniem jest bicie np. ręką, narzędziem (pasem, kijem, gazetą itp.). Także szarpanie, popychanie, rzucanie dzieckiem, kopanie, wykręcanie rąk, pojenie alkoholem, zmuszanie do jedzenia, zmuszanie do prac fizycznych, przypalanie (papierosem), wkładanie do wrzątku (podobno ten pomysł wymyślają rodzice uczący swoje malutkie dzieci sygnalizowania potrzeb fizjologicznych). Niestety drodzy rodzice to co możnaby nazwać klapsem dydaktycznym jest także przemocą!!!
Klaps jest wyrazem naszej (dorosłych) bezsilności, czasami wymierzamy go, bo dziecko nudząc się zaczęło nam przeszkadzać i nas zdenerwowało. To nieprawda, że czasami dziecko potrafi zrozumieć i zapamiętać, że czegoś nie wolno mu robić, tylko jeśli dostanie klapsa. Za to, że np. dziecko włożyło palca do kontaktu - to my jesteśmy odpowiedzialni. Tak musimy zabezpieczyć dom, żeby dziecku nie stała się w nim krzywda. Jeśli dziecko źle zachowuje się na podwórku, bawiąc się z dziećmi - dostatecznie dotkliwą i skuteczną karą będzie natychmiastowe zabranie go do domu. Klaps w takich sytuacjach nie spełni roli wychowawczej, bo uruchamia poczucie krzywdy, agresję.
Emocjonalnym krzywdzeniem są wyzwiska, szantaż emocjonalny, poniżanie, wypominanie, chłód emocjonalny, ale także nadopiekuńczość
Wykorzystywaniem seksualnym jest każde zachowanie osoby dorosłej (lub starszej od dziecka), która podejmuje czynności o charakterze seksualnym, aby zaspokoić swój popęd płciowy lub go pobudzić. Będą tu czyny lubieżne, nierządne, ale także obnażanie się przy dziecku, dotykanie jego narządów płciowych, zmuszanie do dotykania swoich, uwodzenie "słowne", mające podniecić dziecko i/lub je zaszokować. Także świadome czynienie z dzieci świadków aktów płciowych i zachęcanie do pozowania do zdjęć czy filmów o charakterze pornograficznym. Czyli nie tylko te czyny, które związane są z dotykiem, ale i te bez dotyku - też są wykorzystywaniem seksualnym.
Dotyczy to działań wobec dzieci, które nie ukończyły 15 r.ż. Osoby powyżej tego wieku mają prawo dysponować już swoją seksualnością (według prawa). Nie dotyczy to przestępstwa kazirodztwa, czyli nadużyć seksualnych w obrębie najbliższej rodziny
Istnieją trzy niezbite dowody, że dziecko zostało wykorzystane seksualnie:
  1. ciąża
  2. plemniki w pochwie, odbycie lub moczu dziecka
  3. choroba weneryczna dziecka
Zaniedbywanie dziecka to niezaspokajanie potrzeb dziecka, niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Dzieckiem zaniedbywanym będzie dziecko głodne, brudne, nieodpowiednio ubierane, spędzające swój czas wolny tylko na podwórku - często do późnych godzin wieczornych, nieszczepione itp.
Zaniedbują swoje dzieci nie tylko rodziny patologiczne. Coraz częściej taką formę krzywdzenia doświadczają dzieci bardzo zapracowanych rodziców.

Literatura na temat krzywdzenia dzieci jest naprawdę imponująca, więc polecam poniższe linki.

Szczególnie proszę zwrócić uwagę na Portret dziecka krzywdzonego


Przeczytaj to:

1. Wprowadzenie do problemu krzywdzenia dzieci
2. Kampania Dzieciństwo bez przemocy
3. O ochronę dzieci krzywdzonych w służbie zdrowia
4. O zjawisku krzywdzenia dzieci w rodzinie, czyli długa historia krzywdzenia, krótka historia pomagania
5. Metoda dram. Grupowa terapia dzieci doświadczających przemocy w rodzinie
6. Portret dziecka krzywdzonego
7. Prawne korzenie przemocy wobec dziecka
8. Zwalczanie przemocy w rodzinie -analiza istniejących instytucji
9. Psychologiczne aspekty przemocy domowej
10. Rola lekarza w rozpoznawaniu i przeciwdzialaniu zjawisku krzywdzenia dzieci
11. Schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie
12. Tarcza. Stowarzyszenie na rzecz osób dotknietych przemocą w rodzinie.
13. Proszę nie bij - polecam!

Osobno zebrałam linki o przemocy seksualnej:

1. Dzieci wykorzystywane seksualnie - polskie badania
2. Dziecko wykorzystane seksualnie
3. Przemoc seksualna wobec dzieci
4. Przemoc seksualna - nie tylko w stos. do dzieci i problem gwałtu
5. Psychologiczne konsekwencje gwałtu
6. Terapia sprawców przemocy seksualnej
7. Trzeba wyważyć różne dobra
8. Ten straszny bliski
9. ZŁY DOTYK - BOLI PRZEZ CAŁE ŻYCIE
strona główna

PROBLEMY WYCHOWAWCZE